• Algemene Voorwaarden

  Netsupport maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden van de FENIT (ICT-Office) 2003.

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden FENIT (Nu ICT~Office) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 60/2003 en worden op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

 

Download

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

 • ICT~Office

  ICT~Office is de branchevereniging van ruim 500 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland. Met een achterban die bijna € 30 miljard omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is ICT~Office dé belangen-behartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT- en officesector.


 • Microsoft Certified Partner

  Zo kan Netsupport u nog beter oplossingen bieden die in de technologische behoeften van uw MKB-organisatie voorzien.


 • Dropbox Partner

  Netsupport is gecertificeerd Dropbox Partner