Skip to the content

Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden FENIT (Nu ICT~Office) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 60/2003 en worden op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

 

Het maakt niet uit hoe groot uw bedrijf is, wij ontzorgen u.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?