Skip to the content

Hoe scrum je bedrijf positief kan veranderen

De meeste mensen beginnen hun werkdag op exact dezelfde manier. Ze pakken een kop koffie, ploffen neer op hun bureaustoel, openen hun e-mailbox om te kijken wat er binnen is gekomen en gaan dan aan het werk.

Op zich is daar niets mis mee, maar heel effectief is het niet. Steeds meer bedrijven stappen daarom over op een Scrum meeting als het begin van de werkdag. En dat verandert meer dan alleen die eerste kop koffie!

Wat is scrum?

Scrum is een projectmanagement methode die oorspronkelijk uit de ICT-wereld komt. ICT’ers werken namelijk in hoge mate met korte of middellange projecten. De methode zelf is al in 1995 ontwikkeld, maar de laatste 10 jaar enorm populair geworden. Voor die tijd werd de zogenaamde watervalmethode gebruikt. Daarbij plan je het hele project vooruit en evalueer je na afloop hoe het beter kan. Met Scrum werkt dit anders. Hierbij deel je met een klein team een project op in kleine stappen, die sprints worden genoemd. Deze duren meestal tussen de één en vier weken.

Scrummeeting

Om het overzicht beter te bewaren, wordt iedere ochtend een Scrummeeting gehouden. Deze bestaat uit drie rollen. Ten eerste is dat de producteigenaar, die kan zowel een interne als externe opdrachtgever zijn. Dit is de persoon die bepaalt hoe het product moet gaan functioneren. De tweede rol is die van de ontwikkelaar, die het project uitvoert. Tot slot is er de Scrummaster die het traject van het project begeleidt. In de meeting vertelt iedereen wat hij of zij die dag gaat doen en welke problemen hij tegenkomt. De Scrummaster zorgt dat iedereen beschikt over de informatie die nodig is om die problemen te verhelpen. De producteigenaar kan de meeting gebruiken om de verwachting van het eindresultaat toe te lichten.

Strak geregeld, grote vrijheid

Bij Scrum is door de korte sprints een goede organisatie van belang. Er is een grote mate van vrijheid voor de ontwikkelaars, maar deze keuzes en onderdelen moeten vastgelegd worden in een systeem. Verder is er veel kortstondig overleg met de producteigenaar wat bij ons vaak een externe opdrachtgever is. Tevens moet de Scrummaster in staat zijn om te zien in hoeverre er problemen met de planning dreigen te ontstaan om tijdig met de opdrachtgever te overleggen welke zaken prioriteit hebben.

Goede software noodzakelijk

Om precies bij te houden wie wat heeft gedaan, nu aan het doen is, of in de toekomst van plan is, is Scrumsoftware eigenlijk onmisbaar. Hiervan zijn er ongelooflijk veel op de markt beschikbaar. Bij Netsupport maken we gebruik van Microsoft Teams en Trello. Beide oplossingen stroomlijnen de communicatie en verslaglegging binnen het team. Microsoft Teams is onderdeel van Office 365. In onze volgende blog zullen we hier dieper op ingaan.

Voordelen scrum

De voordelen van Scrum voor je bedrijf kunnen enorm zijn. De laatste jaren zijn er verschillende nieuwe methodes ontwikkeld om Scrum op vrijwel ieder bedrijfsmodel toe te passen, waarmee je de efficiëntie van je productieproces sterk kunt verbeteren. In eerste instantie zal het voor managers wennen zijn om het proces los te moeten laten, maar het uiteindelijke doel zijn zelfsturende teams. Verder is er door de sprints inzicht in de voortgang van het project bij de Scrummaster. Tenslotte is het eenvoudiger voor de producteigenaar om een goed product te ontvangen doordat deze tussentijdse resultaten kan beoordelen.

Wil je meer weten over Scrum en hoe Netsupport je daarbij kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Het maakt niet uit hoe groot uw bedrijf is, wij ontzorgen u.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?